“เรามุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความสมบูรณ์แบบ”

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท Persada Silver ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ได้มีการพัฒนา, สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราประกอบธุรกิจด้านการขายผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนซึ่งรวมถึงกระดาษ VCI, แผ่นฟิล์ม VCI ภายใต้ยี่ห้อ BRANOrost, Ferrogard and Multiguard  (ซึ่งเราเรียกรวมกันว่า BRANOguard)

วิสัยทัศน์

การสร้างสรรค์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการแก้ปัญหาการกัดกร่อนในการผลิต บริษัทของเราจะต้องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น

พันธกิจ

พื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการแก้ปัญหาการกัดกร่อน

คุณค่า

ปรับปรุงวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของบริษัท บริหารธุรกิจและกระบวนการดำเนินงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ต่อยอด ฐานความรู้ของลูกค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจของเราอยู่เสมอ

กระดาษ VCI BRANOrost

เราจัดจำหน่ายกระดาษ VCI ที่ผลิตจากบริษัท Branopac ประเทศเยอรมนี (VCI ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor คือ สารยับยั้งการกัดกร่อนที่ระเหยได้)

ฟิล์ม VCI BRANOfol

บริษัทของเราผลิตฟิล์ม VCI ภายในประเทศไทยภายใต้มารตฐานของ Branopac GmbH ประเทศเยอรมนี (VCI ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor คือ สารยับยั้งการกัดกร่อนที่ระเหยได้)

น้ำมันหล่อเย็น Razor และ น้ำมันกันสนิม Rustix

น้ำมันหล่อเย็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ารายละเอียดเล็กๆ สามารถทำให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนได้อย่างไร บริษัทของเราผลิตน้ำมันหล่อเย็น Razor และ น้ำมันกันสนิม Rustix ด้วยสูตรเฉพาะของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง, มีคุณภาพดีและจัดส่งสินค้าได้ตามเวลา

SUPERDRY CARGO DESICCANT

ในขณะที่มีการขนส่ง อุณภูมิและสภาพอากาศที่เปลี่ยนอาจจะทำให้บรรจุภัณฑ์สัมผัสกับน้ำฝนและเปียก บริษัทเพอร์ซาด้า ซิลเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสารดูดความชื้นชั้นนำ ยี่ห้อ Superdry (ซุปเปอร์ดราย) ที่มีส่วนประกอบผงที่มาจากธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

มุ่งมั่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าในการแก้ปัญหาการกัดกร่อน

กระดาษ VCI BRANOrost

เราจัดจำหน่ายกระดาษ VCI ที่ผลิตจากบริษัท Branopac ประเทศเยอรมนี (VCI ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor คือ สารยับยั้งการกัดกร่อนที่ระเหยได้)

ฟิล์ม VCI BRANOfol

บริษัทของเราผลิตฟิล์ม VCI ภายในประเทศไทยภายใต้มารตฐานของ Branopac GmbH ประเทศเยอรมนี (VCI ย่อมาจาก Volatile Corrosion Inhibitor คือ สารยับยั้งการกัดกร่อนที่ระเหยได้)

น้ำมันหล่อเย็น Razor และ น้ำมันกันสนิม Rustix

น้ำมันหล่อเย็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ารายละเอียดเล็กๆ สามารถทำให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนได้อย่างไร บริษัทของเราผลิตน้ำมันหล่อเย็น Razor และ น้ำมันกันสนิม Rustix ด้วยสูตรเฉพาะของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง, มีคุณภาพดีและจัดส่งสินค้าได้ตามเวลา

SUPERDRY CARGO DESICCANT

ในขณะที่มีการขนส่ง อุณภูมิและสภาพอากาศที่เปลี่ยนอาจจะทำให้บรรจุภัณฑ์สัมผัสกับน้ำฝนและเปียก บริษัทเพอร์ซาด้า ซิลเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสารดูดความชื้นชั้นนำ ยี่ห้อ Superdry (ซุปเปอร์ดราย) ที่มีส่วนประกอบผงที่มาจากธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

มุ่งมั่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าในการแก้ปัญหาการกัดกร่อน